Numer podatkowy w Niemczech

Klasy podatkoweKierowco C+E, w momencie rozpoczęcia pracy w Niemczech zostanie Ci nadany numer podatkowy. Mianowicie jest to Identifikationsnummer, znany również jako Steuer ID lub Tax ID. Jest to Twój osobisty numer identyfikacyjny, który nadawany jest tylko raz i jest unikalny tylko dla Ciebie. Numer ten potrzebny jest do identyfikacji Ciebie przez np. Urząd Skarbowy. 


Jak wygląda proces otrzymania numeru podatkowego?

Sprawa jest niezwykle prosta:

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, akt ślubu, akt urodzenia dzieci, umowę najmu, potwierdzenie od właściciela mieszkania, że wprowadziłeś się lub wypełniony formularz Anmeldung bei einer Meldebehörde”. Znajdziesz go przy wejściu do każdego Bürgeramt (urzędu miasta).

Zameldować się w Niemczech się pod konkretnym adresem- wówczas otrzymujesz potwierdzenie meldunku, czyli: Anmeldungbescheinigung.

Ważne: każdy osoba przyjeżdżająca do Niemiec ma obowiązek zarejestrować się w ciągu 14 dni!

Urząd skarbowy wysyła numer identyfikacyjny na adres zameldowania w ciągu kilku tygodni

Niemieckie prawo podatkowe wyróżnia 6 klas podatkowych, które określają jak będziesz opodatkowany. Klasa podatkowa określa kwotę zaliczki na podatek potrącany z wynagrodzenia oraz to ile przysługuje Ci zasiłków społecznych i jaka jest ich wartość. Urząd Skarbowy dokonuje przydziału klasy podatkowej na podstawie różnych kryteriów, między innymi stanu cywilnego.

Wielu Kierowców C+E decydując się na oferty pracy w Niemczech zadaje sobie pytanie do której klasy podatkowej należy. Kierowco zawodowy, informacje na temat tego, jakie wyróżnia się klasy podatkowe i komu przysługują znajdziesz poniżej. Dowiedz się już teraz do której z nich należysz!

Poniższy przegląd pokazuje, która klasa podatkowa należy do jakiego stanu cywilnego.


1 klasa podatkowa: kawaler, panna, wdowa, wdowiec, osoba będąca w separacji

Wszystkie osoby, które nie mają męża lub żony niezamężne, które nie są samotnymi rodzicami, są klasyfikowane w pierwszej klasie podatkowej. Dotyczy to zarówno pracowników samotnych, jak i rozwiedzionych lub owdowiałych. Wyjątkiem są niedawne wdowy i wdowcy. Pozostają one w trzeciej klasie podatkowej w roku śmierci i rok po śmierci partnera. 

Klasa podatkowa 1 jest uważana za jedną z mniej korzystnych klas podatkowych. Powodem tego są wyższe potrącenia z tytułu niższego zasiłku podstawowego . Ponadto pracownicy należący do pierwszej klasy podatkowej nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych. 

Aby niemiecki urząd skarbowy przyznał 1 klasę podatkowa  na 2022 i 2023 wymagane sa następujace dokumenty:

Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2022 i 2023

Wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego na rok 2022 i 2023 (polska wersje należy podstemplować w polskim urzędzie skarbowym, wpisać dane wnioskującego czyli Panow w punkcie A, w punkcie B wynagrodzenie brutto i podpisać, niemiecka wersje należy tak samo wypełnić jak polska wersje). Dokument wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego na rok 2022 i 2023 musi zostać przywieziony przez nowego kierowcę z pieczątka  polskiego urzędu skarbowego w dniu podpisania umowy 

Kopia aktualnego dowodu osobistego


2 klasa podatkowa: rodzic wychowujący dziecko samotnie

Ta klasa podatkowa jest zarezerwowana dla pracowników samotnie wychowujących dzieci. Aby móc ubiegać się o drugą klasę podatkową, co najmniej jedno małoletnie dziecko musi mieszkać z podatnikiem, który może ubiegać się o zasiłek rodzinny lub dodatek na dziecko. Co ważne, żaden dodatkowy opiekun prawny nie może mieszkać w gospodarstwie domowym w postaci innej osoby dorosłej.

Obciążenie podatkowe w drugiej klasie podatkowej jest niższe niż w innych klasach podatkowych. Samotni rodzice mogą zatem otrzymywać wyższe wynagrodzenie netto ze swojego wynagrodzenia brutto. Ta korzyść wynika z tak zwanej kwoty ulgi dla samotnych rodziców, która zwiększa ulgę podatkową w drugiej klasie podatkowej o 1908 euro. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek w wysokości 240 euro na dziecko.


3 klasa podatkowa: żonaty /zamężna, przy czym jedno z pary posiada wyższe dochody od partnera

3 klasa podatkowa jest zarezerwowana dla osób pozostających w związku małżeńskim, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub których małżonek należy do klasy podatkowej nr 5. Z reguły ta kombinacja klas podatkowych jest wybierana, gdy jeden partner zarabia znacznie więcej niż drugi. W takim przypadku partner o wyższych zarobkach ubiega się o klasę podatkową 3, natomiast partner z niższym wynagrodzeniem brutto wybiera klasę podatkową 5.

Pracownicy w 3 klasie podatkowej mogą korzystać z najwyższych ulg ze wszystkich klas podatkowych, a tym samym mają najniższe odliczenia.  W sytuacji kiedy jeden małżonek jest w 3 klasie podatkowej, druga osoba ze związku przypisana zostaje do 5 klasy podatkowej i nie może korzystać z żadnych ulg. Jego potrącenia są odpowiednio wysokie, co skutkuje niższą pensją netto.

Małżeństwa, które wybrały klasę podatkową 3 dla lepiej zarabiającego partnera, mogą korzystać z wyższego całkowitego wynagrodzenia netto na koniec miesiąca. Taka kombinacja klas podatkowych nie prowadzi jednak do rzeczywistych oszczędności podatkowych, ponieważ partnerzy muszą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na koniec roku.

Aby uzyskać 3 klasę podatkowa na 2022 i 2023 sa konieczne następujące dokumenty:

Antrag auf Ausstellung einer Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug 2022 i 2023

Wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego na rok 2022 i 2023 (polska wersje należy podstemplować w polskim urzędzie skarbowym, wpisać dane wnioskującego czyli Panow i zony w punkcie A, w punkcie B wynagrodzenie brutto, w punkcie C wynagrodzenie zony, podpisać wraz z żoną, niemiecka wersje należy tak samo wypełnić jak polska wersje. Dokument wniosek o uznanie pracownika za podatnika podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego na rok 2022 i 2023 musi zostać przywieziony przez nowego kierowcę z pieczątka  polskiego urzędu skarbowego w dniu podpisania umowy

Kopia aktualnego dowodu osobistego!

Wielojęzyczny aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa


4 klasa podatkowa: małżeństw o takich samych dochodach

Czwarta klasa podatkowa jest jedną z trzech klas podatkowych dla małżeństw. Po ślubie oboje partnerzy są automatycznie przypisywani do tej klasy podatkowej. Jeśli oboje partnerzy zarabiają mniej więcej tę samą kwotę, mogą pozostać w przedziale podatkowym 4, aby równomiernie rozłożyć obciążenie podatkowe. Pod względem wysokości dodatków i odliczeń  ta klasa podatkowa niewiele różni się od pierwszej klasy podatkowej. Jedyną różnicą jest zasiłek na dziecko, który w klasie 4 jest zmniejszony o połowę z 8 388 euro do 4 194 euro i dzielony między małżonków.


Klasa podatkowa 5 : żonaty (niższy dochód)

Piąta klasa podatkowa jest możliwa tylko dla pracowników w związku małżeńskim w połączeniu z klasą podatkową 3. Ponieważ w 5. klasie podatkowej ponoszone są szczególnie wysokie odliczenia, ta klasa podatkowa jest szczególnie odpowiednia dla partnera o niższych dochodach, jeśli między małżonkami występuje duża różnica w wynagrodzeniach. 


Klasa podatkowa 6 : osoba posiadająca dwie prace i pracująca w niepełnym wymiarze godzin

Klasa podatkowa 6 jest jedyną klasą podatkową, która jest brana poza jedną z pozostałych klas podatkowych. Ponadto jest niezależny od stanu cywilnego. Każdy, kto pracuje w niepełnym wymiarze godzin i zarabia więcej niż 450 euro, musi zapłacić podatek od tego dochodu zgodnie z klasą podatkową nr 6. Jednocześnie dochód z jego głównego źródła dochodu jest nadal opodatkowany według jego pierwotnej skali podatkowej.

Klasę podatkową 6 uważa się za klasę podatkową o najwyższym obciążeniu podatkowym, ponieważ nie ma ulg w tej klasie podatkowej. Za pracę w niepełnym wymiarze godzin powyżej 450 euro nie można ubiegać się o zasiłek podstawowy, zasiłek na dziecko ani zasiłek pracowniczy.


Czy możesz zmienić swoja klasę podatkowa?

Tak! Jeśli wziąłeś ślub, rozwiodłeś się, zacząłeś nową pracę – wówczas możesz ubiegać się o zmianę klasy podatkowej w Niemczech. Możesz również zmienić klasę podatkową, jeśli zostałeś przypisany do niewłaściwej grupy przez urząd skarbowy. Wystarczy zwrócić się z wnioskiem o zmianę klasy podatkowej do dedykowanego urzędu skarbowego. 


Luksmann, a klasa podatkowa?

Wybierając jedną z 200 ofert pracy dla Kierowcy C+E oferowanych przez Luksmanna jesteś zatrudnionych na niemieckiej umowie o pracę, bezpośrednio z pracodawcą. W związku z tym przysługują Ci niemieckie świadczenia socjalne, których jest bardzo dużo zważając na to, że Niemcy uchodzą za kraj socjalny. Z tytułu umowy bezpośredniej u niemieckiej firmy transportowej nalicza Ci się niemiecka emerytura, która jest znacznie wyższa niż ta, wypracowana w polskiej firmie. By móc funkcjonować jako pełnoprawny niemiecki pracownik nadawany Ci jest wspomniany wcześniej numer i od tego momentu pracujesz i zyskujesz niezliczone benefity :) 

Źródło:

www.steuerklassen.com

https://steuerklassen.biz/

https://all-tax.pl/klasy-podatkowe-w-niemczech-wszystko-co-nalezy-wiedziec/