Numer podatkowy w Niemczech

Klasy podatkowe


Kierowco C+E, w momencie rozpoczęcia pracy w Niemczech zostanie Ci nadany numer podatkowy. Mianowicie jest to Identifikationsnummer, znany również jako Steuer ID lub Tax ID. Jest to Twój osobisty numer identyfikacyjny, który nadawany jest tylko raz i jest unikalny tylko dla Ciebie. Numer ten potrzebny jest do identyfikacji Ciebie przez np. Urząd Skarbowy. 

Jak wygląda proces otrzymania numeru podatkowego?

Sprawa jest niezwykle prosta:

Niemieckie prawo podatkowe wyróżnia 6 klas podatkowych, które określają jak będziesz opodatkowany. Klasa podatkowa określa kwotę zaliczki na podatek potrącany z wynagrodzenia oraz to ile przysługuje Ci zasiłków społecznych i jaka jest ich wartość. Urząd Skarbowy dokonuje przydziału klasy podatkowej na podstawie różnych kryteriów, między innymi stanu cywilnego.

Wielu Kierowców C+E decydując się na oferty pracy w Niemczech zadaje sobie pytanie do której klasy podatkowej należy. Kierowco zawodowy, informacje na temat tego, jakie wyróżnia się klasy podatkowe i komu przysługują znajdziesz poniżej. Dowiedz się już teraz do której z nich należysz!

Poniższy przegląd pokazuje, która klasa podatkowa należy do jakiego stanu cywilnego.

1 klasa podatkowa: kawaler, panna, wdowa, wdowiec, 

osoba będąca w separacji 

Wszystkie osoby, które nie mają męża lub żony niezamężne, które nie są samotnymi rodzicami, są klasyfikowane w pierwszej klasie podatkowej. Dotyczy to zarówno pracowników samotnych, jak i rozwiedzionych lub owdowiałych. Wyjątkiem są niedawne wdowy i wdowcy. Pozostają one w trzeciej klasie podatkowej w roku śmierci i rok po śmierci partnera. 

Klasa podatkowa 1 jest uważana za jedną z mniej korzystnych klas podatkowych. Powodem tego są wyższe potrącenia z tytułu niższego zasiłku podstawowego . Ponadto pracownicy należący do pierwszej klasy podatkowej nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych.

2 klasa podatkowa: rodzic wychowujący dziecko samotnie 

Ta klasa podatkowa jest zarezerwowana dla pracowników samotnie wychowujących dzieci. Aby móc ubiegać się o drugą klasę podatkową, co najmniej jedno małoletnie dziecko musi mieszkać z podatnikiem, który może ubiegać się o zasiłek rodzinny lub dodatek na dziecko. Co ważne, żaden dodatkowy opiekun prawny nie może mieszkać w gospodarstwie domowym w postaci innej osoby dorosłej.

Obciążenie podatkowe w drugiej klasie podatkowej jest niższe niż w innych klasach podatkowych. Samotni rodzice mogą zatem otrzymywać wyższe wynagrodzenie netto ze swojego wynagrodzenia brutto. Ta korzyść wynika z tak zwanej kwoty ulgi dla samotnych rodziców, która zwiększa ulgę podatkową w drugiej klasie podatkowej o 1908 euro. Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, możesz ubiegać się o dodatkowy zasiłek w wysokości 240 euro na dziecko.

3 klasa podatkowa: żonaty /zamężna, przy czym jedno z pary posiada wyższe dochody od partnera 

3 klasa podatkowa jest zarezerwowana dla osób pozostających w związku małżeńskim, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub których małżonek należy do klasy podatkowej nr 5. Z reguły ta kombinacja klas podatkowych jest wybierana, gdy jeden partner zarabia znacznie więcej niż drugi. W takim przypadku partner o wyższych zarobkach ubiega się o klasę podatkową 3, natomiast partner z niższym wynagrodzeniem brutto wybiera klasę podatkową 5.

Pracownicy w 3 klasie podatkowej mogą korzystać z najwyższych ulg ze wszystkich klas podatkowych, a tym samym mają najniższe odliczenia.  W sytuacji kiedy jeden małżonek jest w 3 klasie podatkowej, druga osoba ze związku przypisana zostaje do 5 klasy podatkowej i nie może korzystać z żadnych ulg. Jego potrącenia są odpowiednio wysokie, co skutkuje niższą pensją netto.

Małżeństwa, które wybrały klasę podatkową 3 dla lepiej zarabiającego partnera, mogą korzystać z wyższego całkowitego wynagrodzenia netto na koniec miesiąca. Taka kombinacja klas podatkowych nie prowadzi jednak do rzeczywistych oszczędności podatkowych, ponieważ partnerzy muszą złożyć wspólne zeznanie podatkowe na koniec roku.

4 klasa podatkowa: małżeństw o takich samych dochodach 

Czwarta klasa podatkowa jest jedną z trzech klas podatkowych dla małżeństw. Po ślubie oboje partnerzy są automatycznie przypisywani do tej klasy podatkowej. Jeśli oboje partnerzy zarabiają mniej więcej tę samą kwotę, mogą pozostać w przedziale podatkowym 4, aby równomiernie rozłożyć obciążenie podatkowe. Pod względem wysokości dodatków i odliczeń  ta klasa podatkowa niewiele różni się od pierwszej klasy podatkowej. Jedyną różnicą jest zasiłek na dziecko, który w klasie 4 jest zmniejszony o połowę z 8 388 euro do 4 194 euro i dzielony między małżonków.

Klasa podatkowa 5 : żonaty (niższy dochód)

Piąta klasa podatkowa jest możliwa tylko dla pracowników w związku małżeńskim w połączeniu z klasą podatkową 3. Ponieważ w 5. klasie podatkowej ponoszone są szczególnie wysokie odliczenia, ta klasa podatkowa jest szczególnie odpowiednia dla partnera o niższych dochodach, jeśli między małżonkami występuje duża różnica w wynagrodzeniach. 

Klasa podatkowa 6 : osoba posiadająca dwie prace i pracująca w niepełnym wymiarze godzin 

Klasa podatkowa 6 jest jedyną klasą podatkową, która jest brana poza jedną z pozostałych klas podatkowych. Ponadto jest niezależny od stanu cywilnego. Każdy, kto pracuje w niepełnym wymiarze godzin i zarabia więcej niż 450 euro, musi zapłacić podatek od tego dochodu zgodnie z klasą podatkową nr 6. Jednocześnie dochód z jego głównego źródła dochodu jest nadal opodatkowany według jego pierwotnej skali podatkowej.

Klasę podatkową 6 uważa się za klasę podatkową o najwyższym obciążeniu podatkowym, ponieważ nie ma ulg w tej klasie podatkowej. Za pracę w niepełnym wymiarze godzin powyżej 450 euro nie można ubiegać się o zasiłek podstawowy, zasiłek na dziecko ani zasiłek pracowniczy.

Czy możesz zmienić swoja klasę podatkowa?

Tak! Jeśli wziąłeś ślub, rozwiodłeś się, zacząłeś nową pracę – wówczas możesz ubiegać się o zmianę klasy podatkowej w Niemczech. Możesz również zmienić klasę podatkową, jeśli zostałeś przypisany do niewłaściwej grupy przez urząd skarbowy. Wystarczy zwrócić się z wnioskiem o zmianę klasy podatkowej do dedykowanego urzędu skarbowego. 

Luksmann, a klasa podatkowa?

Wybierając jedną z 200 ofert pracy dla Kierowcy C+E oferowanych przez Luksmanna jesteś zatrudnionych na niemieckiej umowie o pracę, bezpośrednio z pracodawcą. W związku z tym przysługują Ci niemieckie świadczenia socjalne, których jest bardzo dużo zważając na to, że Niemcy uchodzą za kraj socjalny. Z tytułu umowy bezpośredniej u niemieckiej firmy transportowej nalicza Ci się niemiecka emerytura, która jest znacznie wyższa niż ta, wypracowana w polskiej firmie. By móc funkcjonować jako pełnoprawny niemiecki pracownik nadawany Ci jest wspomniany wcześniej numer i od tego momentu pracujesz i zyskujesz niezliczone benefity :) 

Źródło:

www.steuerklassen.com

https://steuerklassen.biz/

https://all-tax.pl/klasy-podatkowe-w-niemczech-wszystko-co-nalezy-wiedziec/